Αντιβαδιάζω


Κοροϊδεύω, ξεγελώ, εξαπατώ. (Μανιάτικη λέξη).


17