Βολοκόπος


Αυτός που ακολουθούσε το ζευγολάτη και με την αξίνα του θρυμμάτιζε το χώμα. (Μανιάτικη λέξη)


20