Κοτοκάθια


Εκεί που κούρνιαζαν οι κότες τη νύχτα. (στα Μανιάτικα).


32