Ντελέγκα – Ντελέγκα


Γρήγορα – γρήγορα. (Μάνης λέξη)


38